หลักสูตรเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 5

กำหนดการอบรมรูปแบบ E-learning ผ่านระบบ ATS หลักสูตรเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 ในระหว่างวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567


จำนวนดาวน์โหลด 57 จำนวนผู้เข้าชม 180