หลักสูตรเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 6

กำหนดการอบรมรูปแบบ E-learning ผ่านระบบ ATS หลักสูตรเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 ในระหว่างวันที่ 2 – 31  มีนาคม 2567

 


จำนวนดาวน์โหลด 1 จำนวนผู้เข้าชม 296